Vaccinéën betekenis & definitie

Vacciniéën is de naam van eene tweezaadlobbige plantenfamilie uit de orde der Bicornes. Zij omvat heesters met afwisselende, enkelvoudige, gave, ei- of ellipsvormige bladeren zonder steunbladen, meestal met schubben voorziene knoppen, en met volkomene, alleenstaande of in trossen geplaatste bloemen. De kelk vormt op het onderstandig vruchtbeginsel een 4- of 6 tandigen zoom, De bloemkroon is éénbladig, afvallend en aan den zoom in evenveel slippen verdeeld als de kelk. Het aantal meeldraden is gewoonlijk dubbel zoo groot, en deze zijn niet met de bloemkroon zamengegroeid.

Zij hebben éénhokkige helmknoppen. Het vruchtbeginsel is onderstandig, 4tot 6-hokkig en heeft aan de middenzuil in den binnenhoek van ieder hok talrijke anatrope zaadknoppen. De stamper is enkelvoudig, rolrond en van een knodsvormigen stempel voorzien, en de vrucht is eene bes of eene steenbes. De zaden hebben eene korstige schaal, vleezig kiemwit en in de as daarvan eene regte kiem met korte zaadlobben. De Vacciniéën komen in vele opzigten overeen met de Ericaceën en tellen in omstreeks 10 geslachten 180 soorten, die meerendeels op den gematigden en kouden gordel, vooral in Noord-Amerika, voorkomen. Zij bevatten looistof en eene bittere extractiefstof; de bessen van onderscheidene soorten worden gegeten.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018