Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 10-08-2018

Orde

betekenis & definitie

Orde is in het algemeen eene op beginselen steunende regelmaat, hetzij in de rangschikking van bestaande dingen, hetzij in onze daden.

In de wetenschappelijke stelsels geeft men den naam van „orde” gewoonlijk aan eene afdeeling der klasse, en zelve omvat zij alsdan één of meer geslachten. — In de meetkunst zijn „orden” bepaalde afdeelingen van wiskundige grootheden.

Zie ook onder Bouwkunst.