Taboe betekenis & definitie

Taboe beteekent bij de Zuidzee-eilanders de heiligheid of onschendbaarheid eener zaak of eener plaats. Het taboe-bijgeloof had er inzonderheid voorheen grooten invloed. De Koning was taboe en al wat hij aanraakte desgelijks.

De priesters spraken het taboe uit over plaatsen, voorwerpen en spijzen, zoodat niemand daarnaar voet of hand mogt uitstrekken. Dat bijgeloof is echter na de invoering van het Christendom grootendeels verdwenen.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018