Tabor betekenis & definitie

Tabor is de naam van een boschrijken berg in Palaestina. Hij ligt 9 Ned. mijl van Nazareth, en zijn afgeknotte kegel heeft eene hoogte van 615 Ned. el. Op dezen verheffen zich een R. Katholiek en een Grieksch Katholiek klooster. Aldaar bragt Napoleon den 16den April 1799 eene nederlaag toe aan de Turken. — Voorts is Tabor de naam der hoofdstad van een Boheemsch district, dat op ruim 17 □ geogr. mijl 75000 inwoners telt.

Zij ligt aan de Luschnitz, heeft een paar regtbanken, een gymnasium, eene landbouwschool, eenige fabrieken, een drukken vee- en graanhandel en ruim 7000 inwoners. Op de markt verheft zich sedert 1877 een bronzen gedenkteeken van Ziska, terwijl aan de oostzijde de schilderachtige bouwvallen gelegen zijn van den burgt Kotnow. De stad werd in 1420 door de Hussieten onder aanvoering van Ziska gesticht en versterkt.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018