Tableaus vivants betekenis & definitie

Tableaus vivants of levende beelden noemt men de voorstelling van de gewrochten der schilder- en beeldhouwkunst door levende personen. Men vermeldt, dat zij eene uitvinding zijn van madame de Genlis, namelijk dat deze opvoedster de kinderen van den hertog van Orleans ten behoeve van hare kweekelingen dergelijke historische tafereelen bedacht, die zij met hulp van de schilders David en Isabey deed vertoonen. Dit geschiedt ook heden ten dage nog dikwijls, vooral door kunstenaars.

Intusschen zijn zij weinig bevredigend voor het gemoed der toeschouwers. Immers de schilder- en beeldhouwkunst zoeken leven te schenken aan de doode stof, en de tableaux vivants, door welke schoone ligchaamsgestalten ook voorgesteld, hoe heerlijk ook gerangschikt en gedrapeerd, vernederen levende personen tot levenlooze vormen.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018