Quarantaine betekenis & definitie

Quarantaine is de naam van voorbehoedende maatregelen tegen het binnendringen van besmettelijke ziekten. De naam is afkomstig uit Venetië, waar in de 5de eeuw allen, die er aankwamen, gedurende veertig dagen (quarantina) werden bewaakt.

De quarantaine wordt in onze dagen hoofdzakelijk aangewend tegen de pest en dus uitsluitend in zeehavens. zij bestaat daarin, dat ieder schip, komende uit een door de pest geteisterd land, gedurende 10 tot 15 dagen onder geneeskundig toezigt wordt gesteld, terwijl de schepelingen eerst dán aan land mogen gaan, wanneer er geenerlei gevaar voor het overbrengen der besmetting bestaat. Tevens wordt het schip gelucht en gereinigd. Waar quarantainehospitalen bestaan, kunnen de opvarenden, althans de passagiers, in deze een onderkomen vinden. Men heeft uitmuntende quarantaine-inrigtingen te Marseille. In ons Vaderland is de quarantaine vooral toegepast, toen elders de chólera woedde.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018