Quandt betekenis & definitie

Quandt (Johann Gottlob von), een schrijver over kunstaangelegenheden, geboren te Leipzig den 9den April 1784, wijdde zich eerst aan den handel en vervolgens aan de kunst. Nadat hij in 1811 eene reis naar Italië had volbragt, verscheen zijn werk: „Streifereien im Gebiete der Kunst (1819, 3 dln)”.

In 1820 trok hij opnieuw derwaarts en vestigde zich vervolgens te Dresden, waar hij voorlezingen hield over kunst en kunstgeschiedenis, terwijl hij nu en dan het buitengoed Dittersbach bij Stolpen betrok, waar hij den 9den Junij 1859 overleed. Het muséum te Leipzig is aan hem het grootste getal der aldaar aanwezige Oud-Duitsche schilderijen verschuldigd. Zelf was hij voorts in het bezit van eene merkwaardige verzameling van schilderijen en kopergravures.

Van zijne geschriften vermelden wij voorts: „Entwurf zu einer Geschichte der Kupferstechkunst (1826)”, — „Briefe aus Italien (1830)”, — „Beobachlungen und Phantasien über Menschen, Natur und Kunst auf einer Reise ins mittägige Frankreich (1846)”, — „Auf einer Reise durch Spanien (1850)”, — en „Verzeichnis meiner Kupferstichsammlung, als Leitfaden zur Geschichte der Kupferstecherkunst und Malerei (1853)”.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018