Paauwies betekenis & definitie

Paauwies (Crax) is de naam van een West-Indisch geslacht van hoenderachtige vogels, waarschijnlijk eene verbastering van den Zuid-Amerikaanschen naam Pauxi. Zij zijn in den regel zoo groot als kalkoenen, doch ook wel als gewone hoenders, hebben een korten, krommen, zijdelings platgedrukten snavel, ronde neusgaten, gewoonlijk met eene washuid omkleed, een langen, doch breed afgeronden, stijven staart en geene sporen aan de pooten. Bij eenige is de bek nagenoeg haakvormig en draagt op de basis eene eivormige, hoornachtige verhevenheid. Tot deze behoort Crax Pauxi, op wiens rooden snavel zich een blaauwe knobbel verheft.

Zijne vederen zijn aan den kop, den hals, den rug en de zijden glanzig zwart, terwijl de buik en het uiteinde van den staart wit en de pooten roodachtig zijn. Men vindt hem in Guyana, en hij leeft van granen en vruchten. Bij andere is de bek niet zoo sterk zamengedrukt en staan de neusgaten in eene washuid, terwijl de kruin van den kop met eene kuif van gekronkelde en gekroesde vederen is versierd. Daartoe behoort de Hocco- of Curaçao-paauwies; deze is zoo groot als een kalkoen en heeft bij een hoornachtigen snavel eene gele washuid en tevens glanzig zwarte vederen. Men vindt dezen vogel voorts in Brazilië, Paraguay en Peru. Men kan hem gemakkelijk in schuren en tuinen gewennen, en in de plantages te Suriname behoort hij tot het gewone wild.

Laatst bijgewerkt 10-08-2018