Nabonassar betekenis & definitie

Nabonassar, in het Assyrisch Naboenasir, is de naam van een koning van Babylon, die van 747 tot 733 vóór Chr. regeerde, maar welligt onbekend ware gebleven, zoo zijn naam niet verbonden was met eene door Ptolemaeus beroemd geworden aera (tijdrekening), de aera van Nabonassar genoemd. Zij neemt een aanvang op woensdag den 26sten Februarij (volgens den ouden stijl) van het jaar 747 (volgens de tijdrekenkundigen, doch 746 volgens de sterrekundigen) vóór Chr.

De jaren zijn Egyptische van 365 dagen en worden naar de jaren van Nabonassar en naar de regéringsjaren der Koningen geteld. Voor deze laatsten bestaat eene afzonderlijke, door Theon ontworpene tabél, het oudste gedenkstuk der wetenschappelijke tijdrekenkunde. Men geeft aan die tabél den naam van Canon van Ptolemaeus. Nabonassar is de eerste koning in deze reeks. Het blijkt echter uit honderde Babylonische oirkonden, dat de inwoners aldaar niet rekenden naar de aera van Nabonassar, maar naar de regéringsjaren hunner Koningen. Deze aera schijnt ook niet in verband te staan met eenige groote geschiedkundige gebeurtenis, terwijl de daarop gebouwde tijdrekening als eene Egyptische moet worden beschouwd.

Laatst bijgewerkt 10-08-2018