Nabopolassar betekenis & definitie

Nabopolassar, koning van Babylon, in 625 vóór Chr. door den koning van Assyrië als stadhouder naar Babylon gezonden, nam na den inval der Scythen het besluit, om zich van Assyrië los te rukken. Hiertoe verbond hij zich met Cyaxares, koning van Medië, die oorlog voerde tegen Lydië. Deze werd door tusschenkomst van Nabopalassar op minzame wijze geeindigd, en nu aanvaardde laatstgenoemde den strijd, die in 606 eindigde met de verovering van Ninivé en de vernietiging van het Assyrische rijk.

Mesopotamië werd toegevoegd aan het nieuwe Babylonische rijk, door Nabopolassar gesticht. Hij overleed in 605 en werd opgevolgd door zijn vermaarden zoon Nebucadnezar I.

Laatst bijgewerkt 10-08-2018