Ichthine betekenis & definitie

Ichthine, eene scheikundige verbinding, welke de dojerlaagjes vormt in de ejjerenvan kraakbeenige visschen, is onoplosbaar in water, alkohol en aether, maar lost op in zoutzuur zonder blaauw te worden, waardoor zij zich van vitelline onderscheidt. Zij bevat 1,6% phosphorus en geen zwavel. Zulke dojerlaagjes bevatten in onrijpen toestand ichthydine, die in water oplost, terwijl de oplossing door bijvoeging van alkohol en aether stremt. De ichthydine wordt steenrood gekleurd door eene oplossing van salpeterigzuur en salpeterzuur kwikzilver, en geel door iodium.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018