Ichthyophagen betekenis & definitie

Ichthyophagen (Vischeters) was in de dagen der oudheid de naam van 2 volken.

Het eene woonde in Gedrosië, het hedendaagsche Beloedsjistan, aan de Arabisch-Perzische Zee, en het andere in Aethiopië aan de Arabische Golf. Naauwelijks behoeven wij er bij te voegen, dat zij dien naam ontleenden aan den visch, waarmede zij in hun dagelijksch onderhoud voorzagen.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018