Ibas betekenis & definitie

Ibas, bisschop van Edessa in de 5de eeuw, schoon verdacht van Nestoriaansche ketterij, werd in 448 op een concilie te Tyrus regtzinnig bevonden. Hij zag zich echter door de zoogenaamde Rooverssynode te Ephesus in 449 veroordeeld en in den kerker geworpen. Het concilie te Chalcedon herstelde hem in 451 in zijne waardigheid, doch reeds in 453 werd hjj met Theodorus Mopsuestenus en Theodorus van Cyrus op last van den Bisschop van Caesaréa op nieuw als ketter veroordeeld, zoodat hierdoor eene scheuring in de Kerk veroorzaakt werd.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018