Ibarra betekenis & definitie

Ibarra (Joachim), geboren te Saragossa in 1726 en overleden te Madrid als Hofboekdrukker den 23sten November 1785, bragt in Spanje de boekdrukkunst tot eene te voren onbekende volkomenheid. Hij leverde prachtuitgaven van den Bijbel, — van de „Geschiedenis van Spanje” van Mariana (1780, 2 dln)”, — van „Don Quyote (1780, 2 dln)”, en van eene vertaling van Sallustius (1772) door den infant don Gabriël. Daar hij binnen de grenzen bleef van zijn vaderland, is hij zelf de uitvinder van al zjjne verbeteringen.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018