Iatrochemici betekenis & definitie

Iatrochemici noemt men de aanhangers van een geneeskundig stelsel, volgens hetwelk de verrigtingen in het gezonde en zieke ligchaam, benevens de werking der geneesmiddelen op scheikundige wetten berusten. Eene school van zoodanige artsen vond in de 16de en 17de eeuw hare voorbereiders in Paracelsus en Hélmont en werd voorts gesticht door Frans Sylvius en Stahl. Men zocht de oorzaak van vele verschijnselen in de gisting, doch wegens gebrekkige kennis van de scheikunde en van den aard der gisting, bleef ook het stelsel zeer onvolkomen.

De groote vorderingen, die de scheikunde, vooral die van het dierlijk ligchaam, in den laatsten tijd gemaakt heeft, openen den weg tot verklaring der chemische verschijnselen in het levend ligchaam. De physiologische en pathologische scheikunde strekt tot aanvulling van de physiologische en pathologische natuurkunde.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018