Edam betekenis & definitie

Edam, een stadje in de Nederlandsche provincie Noord-Holland, telt omstreeks 5000 inwoners en is beroemd wegens de uitmuntende Edammer kaas. Vermoedelijk is het in het laatst der 12de eeuw gesticht, en in 1357 was het reeds eene stad. Tijdens de Hoeksche en Kabeljaauwsche twisten werd het in 1426 door de Kennemers veroverd ten behoeve van Jacoba van Beijeren, en in 1572 stelde het zich onder het gezag van prins Willem van Oranje. Het is de hoofdplaats van een kanton, bezit 2 Hervormde kerken, waarvan ééne met fraai-beschilderde glazen, onderscheidene fabrieken en eene goede haven. — Edam is ook de naam van een eiland in Neêrlandsch Indië bij de noordkust van Java; het droeg oudtijds den naam van Poeloe Damar of Harsboom-eiland.