Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 14-08-2018

Provincie

betekenis & definitie

Provincie (Provincia) is in de taal van het Romeinsche staatsregt in het algemeen een zekere last of taak, door dezen of genen op zich genomen,— voorts een wingewest, een land, door de Romeinen veroverd en door een proconsul of propraetor bestuurd. De ingezetenen eener provincie, wier regtstoestand zeer verschillend was, moesten provinciale belastingen opbrengen, bestemd voor een stadhouder, en daarenboven Rijksbelastingen. In onze tijd is eene provincie een gedeelte van het grondgebied van den Staat, en heeft een eigen, bij de wet geregeld provinciaal bestuur.

In sommige rijken zijn de provinciën gewesten, die te voren eene zekere mate van zelfstandigheid bezaten, zoodat de inwoners zich eigenaardig ontwikkelden en vaak vijandig tegenover elkander stonden. Daarvan is menigwerf, jammer genoeg, eene zekere veete overgebleven, welke men met den naam van provincialismus bestempelt.