Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 06-08-2018

2018-08-06

Ding

betekenis & definitie

Ding of zelfstandigheid is datgene wat na afscheiding van de wisselende feiten der ervaring als hun vaste grondslag overblijft. Het ding op-zich-zelf (an sich) is volgens Kant het ding als zoodanig, namelijk zonder zijne toevallige eigenschappen (kleur, beweging enz.). Daar dergelijke eigenschappen de kenmerken der dingen zijn, noemde Kant de dingen opzich-zelf onkenbaar of liever voor geene onderscheiding vatbaar. Fichte, Schelling, en Segel gingen een stap verder en loochenden het bestaan der dingen.

Het materialismus daarentegen beschouwt de dingen op-zich-zelf als scheikundige stoffen. De stelsels van anderen, zooals van Leibnitz en Serbart, bewegen zich tusschen het idealismus en materialismus, en huldigen het realismus.