Alpenklokje betekenis & definitie

Tot de bevallige primulaceën behoort het fraaije geslacht soldanella L., dat zelfs onder de sneeuw bloeit en met de crocussen, ranonkels en anemonen gewoonlijk het eerst de Zwitsersche berghellingen tooit, nadat zij ter naauwernood haren witten mantel hebben afgeworpen. Uit een kleinen dikken wortelstok verheft zich een krans van gesteelde, lederachtige, niervormige bladeren, en uit deze een bloemsteel, die ééne of meer bloemen draagt. De vijfdeelige kelk omsluit eene klokvormige bloem met een vijfslippigen, veelvuldig ingesneden zoom. De meest gewone soort is s. alpina L. die wij in fig. 1 (zie vor. bl.) in natuurlijke grootte aanschouwen; zij groeit op de Alpen en op de Pyreneën. Voorts heeft men s. montana L., welke blaauw is, even als de voorgaande. Eene roode kleur hebben,

s. minima, die in Oostenrijk, en s. pusilla (Fig. 2 in natuurlijke grootte), die in Oostenrijk en in Zwitserland te huis behoort.