Verzet betekenis & definitie

Verzet is mogelijk indien een persoon het niet eens is met een uitspraak of een strafbeschikking.

Indien een persoon een bepaald strafbaar feit pleegt, bestaat er de mogelijkheid dat hij een strafbeschikking ontvangt ten gevolge van dit strafbaar feit. In de strafbeschikking staat waarom een persoon de straf krijgt opgelegd en wat de straf exact inhoudt. Indien er aan de gestelde voorwaarden in de strafbeschikking wordt voldaan, hoeft diegene niet voor de rechter te verschijnen. De persoon in kwestie kan er echter ook voor kiezen om in verzet te gaan tegen de strafbeschikking bij de officier van justitie. Verzet is vergelijkbaar met bezwaar tegen een beschikking. Bij verzet geldt in beginsel dezelfde termijn voor het indienen van het verzetschrift als bij het bezwaar, namelijk zes weken. Er bestaan echter uitzonderingen Brtappeltaart op deze termijn. In het burgerlijk recht bestaat er ook een mogelijkheid voor verzet, namelijk ingevolge artikel 143 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Hier kan men namelijk binnen vier weken een verzetschrift indienen wanneer er een verstekvonnis is gedaan door de rechtbank.

Gepubliceerd op 18-12-2012