Wat is de betekenis van Verzet?

2023-10-02
Jannes H Mulder

Jannes H Mulder (2023)

Verzet

Verzet is reageren op zaken waar je geen zin in hebt. Verzet is tegenstand bieden. Traditioneel verzet omvat illegaal of ondergronds verzet van verzetsstrijders, guerrillastrijders, zelfmoordterroristen, opstandelingen, vrijheidsstrijders. Oppositioneel verzet is met elkaar politiek op de vuist gaan. Traditioneel verzet is fysiek en vaak verdedigen...

2023-10-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

verzet

verzet - Zelfstandignaamwoord 1. handelingen gericht tegen de heersende macht of de aanvallende vijand alsmede de personen die die handelingen uitvoeren (de verzetsbeweging) Daarmee werd het verzet voorgoed gebroken. 2. de van de stand van de versnellingen afhangende afstand in meters (ver...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Verzet?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Begrippenlijst gerechtsdeurwaarders

De Schout Gerechtsdeurwaarders (2019)

Verzet

Verzet is een bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek (afwezigheid) veroordeeld is.

2023-10-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

verzet

verzet - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-zet 1. het proberen iets tegen te houden ♢ er is in deze buurt veel verzet tegen het plan 1. in verzet komen [je ergens tegen gaan verzetten]...

2023-10-02
Jargon & Slang van Wielrenners

Marc De Coster (2017)

Verzet

Verzet - het aantal meters dat een renner aflegt per pedaalomwenteling. Versnelling en verzet zijn twee verschillende begrippen die door veel renners weleens door elkaar gebruikt worden.

2023-10-02
Begrippen in de Rechtspraak

Ensie (2016)

Verzet

1. Het rechtsmiddel tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek (afwezigheid) veroordeeld is. Het is ook een rechtsmiddel tegen onjuist in rekening gebracht griffierecht of tegen een dwangbevel. 2. Als een verdachte in de opgelegde straf door de officier van justitie, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij de strafrechter. Deze zal...

2023-10-02
Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Verzet

Verzet is mogelijk indien een persoon het niet eens is met een uitspraak of een strafbeschikking. Indien een persoon een bepaald strafbaar feit pleegt, bestaat er de mogelijkheid dat hij een strafbeschikking ontvangt ten gevolge van dit strafbaar feit. In de strafbeschikking staat waarom een persoon de straf krijgt opgelegd en wat de straf exact in...

2023-10-02
Wielerwoordenboek

Fons Leroy en Wim van Rooy (2010)

verzet

verzet: de afstand die de fiets in meters aflegt bij een pedaalomwenteling.

2023-10-02
Groot wielerwoordenboek

Marc de Coster (2009)

verzet

Het aantal meters dat een renner aflegt per pedaalomwenteling. Versnelling en verzet zijn twee verschillende begrippen die door veel renners weleens door elkaar gebruikt worden. Hoe het kwam dat Sellier won?... Terwille van zijn groot verzet? Is maar ’n halve waarheid, want een groot verzet is niet voldoende om een Parijs-Robaais te winnen: men moe...

2023-10-02
Wielersportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

verzet

(het; g.mv.) - versnelling van een fiets, uitgedrukt in de tandverhouding tussen kamrad (voorblad) en rondsel (achtertandwiel): een verzet van 48 x 24 steken, draaien, rijden, dwz. 48 tanden op het voorblad en 24 op het achtertand wiel; het grote verzet, met een groot aantal tanden op het voorblad en weinig op het achtertandwiel; naar een lager, ho...

2023-10-02
Juridische methoden begrippenlijst

Harm Kloosterhuis (2009)

Verzet

bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek veroordeeld is. Zie ook: Verstekvonnis.

2023-10-02
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

verzet

Verzet tegen de vijand, bijvoorbeeld tegen de Duitse bezetting in Nederland tijdens WO II.

2023-10-02
Mens en recht Lexicon

Mr. A. Bunthof & Mr. Y.M. Visscher (2005)

verzet

Mogelijkheid voor een gedaagde die bij verstek is veroordeeld om de oorspronkelijke eiser op zijn beurt voor de rechter te dagen.

2023-10-02
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Verzet

Het meedoen aan acties die nadelig waren voor de Duitse bezetter, zoals verzetskranten maken, persoonsbewijzen vervalsen en onderduikers helpen.

2023-10-02
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Verzet

Benaming van alle acties, in welke vorm dan ook, die tegen de Duitse bezetter werden ondernomen tijdens WOII. In Nederland is nauwelijks sprake geweest van massaal openlijk verzet. Kwam het daar wel van, zoals tijdens de Februari-staking in 1941 en de April-Meistaking, dan werd dat door de Duitse bezetter hardhandig de kop ingedrukt. Een uitzonderi...

2023-10-02
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Verzet

Verzet, aanduiding van het verzet in de door Duitsland en Italië tijdens de Tweede Wereldoorlog bezette gebieden, welk verzet vooral de vorm aannam van de zogenaamde illegaliteit. In Nederland is nauwelijks sprake geweest van massaal openlijk verzet. Kwam het daar incidenteel wel toe, zoals tijdens de → Februaristaking en de April-Mei-stakingen (→...

2023-10-02
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Prof. mr. C.J Loonstra (1992)

verzet

Rechtsmiddel om op te komen tegen een verstekvonnis. Verstek wordt verleend als gedaagde niet (via zijn procureur) op de rolzitting aanwezig is.

2023-10-02
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Verzet

Zie: ➝ Tweede Wereldoorlog 2. en 3.

2023-10-02
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Verzet

Het Verzet is sinds de Tweede Wereldoorlog de officiële naam voor alle personen en organisaties die tijdens de bezettingstijd een permanente „stille oorlog” gaande hielden, gesteund door droppings van wapens, door zenders en door in Engeland opgeleide agenten. Activiteiten: sabotage; informaties doorgeven; illegale kranten drukken...

2023-10-02
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Verzet

aanduiding van het verzet in de door Duitsland en Italië tijdens de Tweede Wereldoorlog bezette gebieden. welk verzet vooral de vorm aannam van de zgn. illegaliteit (ondergrondse). In Nederland is nauwelijks sprake geweest van massaal openlijk verzet. Kwam het daar incidenteel wel toe, zoals tijdens de → Februaristaking en de April-Mei-st...