Wat is de betekenis van Verzet?

2019
2021-10-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

verzet

verzet - Zelfstandignaamwoord 1. handelingen gericht tegen de heersende macht of de aanvallende vijand alsmede de personen die die handelingen uitvoeren (de verzetsbeweging) Daarmee werd het verzet voorgoed gebroken. 2. de van de stand van de versnellingen afhangende afstand in meters (ver...

Lees verder
2018
2021-10-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

verzet

verzet - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-zet 1. het proberen iets tegen te houden ♢ er is in deze buurt veel verzet tegen het plan 1. in verzet komen [je ergens tegen gaan verzetten]...

Lees verder
2017
2021-10-16
Jannes H Mulder

Schrijver op Ensie

Verzet

Verzet is reageren op zaken waar je geen zin in hebt. Verzet is tegenstand bieden. Traditioneel verzet omvat illegaal of ondergronds verzet van verzetsstrijders, guerrillastrijders, zelfmoordterroristen, opstandelingen, vrijheidsstrijders. Oppositioneel verzet is met elkaar politiek op de vuist gaan. Traditioneel verzet is fysiek en vaak verdedigen...

Lees verder
2017
2021-10-16
Wielrenners

Jargon & Slang van Wielrenners

Verzet

Verzet - het aantal meters dat een renner aflegt per pedaalomwenteling. Versnelling en verzet zijn twee verschillende begrippen die door veel renners weleens door elkaar gebruikt worden.

2017
2021-10-16
De Schout

Begrippenlijst De Schout

Verzet

Verzet is een bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek (afwezigheid) veroordeeld is.

2016
2021-10-16
Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Verzet

1. Het rechtsmiddel tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek (afwezigheid) veroordeeld is. Het is ook een rechtsmiddel tegen onjuist in rekening gebracht griffierecht of tegen een dwangbevel. 2. Als een verdachte in de opgelegde straf door de officier van justitie, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij de strafrechter. Deze zal...

Lees verder
2012
2021-10-16
Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Verzet

Verzet is mogelijk indien een persoon het niet eens is met een uitspraak of een strafbeschikking. Indien een persoon een bepaald strafbaar feit pleegt, bestaat er de mogelijkheid dat hij een strafbeschikking ontvangt ten gevolge van dit strafbaar feit. In de strafbeschikking staat waarom een persoon de straf krijgt opgelegd en wat de straf exact in...

Lees verder
2010
2021-10-16
Wielerwoordenboek

Geschreven door Fons Leroy en Wim van Rooy

verzet

verzet: de afstand die de fiets in meters aflegt bij een pedaalomwenteling.

2009
2021-10-16
Groot wielerwoordenboek

Geschreven door Marc De Coster

verzet

Het aantal meters dat een renner aflegt per pedaalomwenteling. Versnelling en verzet zijn twee verschillende begrippen die door veel renners weleens door elkaar gebruikt worden. Hoe het kwam dat Sellier won?... Terwille van zijn groot verzet? Is maar ’n halve waarheid, want een groot verzet is niet voldoende om een Parijs-Robaais te winnen: men moe...

Lees verder
2009
2021-10-16
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

verzet

(het; g.mv.) - versnelling van een fiets, uitgedrukt in de tandverhouding tussen kamrad (voorblad) en rondsel (achtertandwiel): een verzet van 48 x 24 steken, draaien, rijden, dwz. 48 tanden op het voorblad en 24 op het achtertand wiel; het grote verzet, met een groot aantal tanden op het voorblad en weinig op het achtertandwiel; naar een lager, ho...

Lees verder
2009
2021-10-16
Juridische methoden

Begrippenlijst Juridische methoden.

Verzet

bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek veroordeeld is. Zie ook: Verstekvonnis.

2009
2021-10-16
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

verzet

Verzet tegen de vijand, bijvoorbeeld tegen de Duitse bezetting in Nederland tijdens WO II.

2005
2021-10-16
Mens en recht

Mens en recht

verzet

Mogelijkheid voor een gedaagde die bij verstek is veroordeeld om de oorspronkelijke eiser op zijn beurt voor de rechter te dagen.

2004
2021-10-16
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Verzet

Het meedoen aan acties die nadelig waren voor de Duitse bezetter, zoals verzetskranten maken, persoonsbewijzen vervalsen en onderduikers helpen.

1999
2021-10-16
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Verzet

Benaming van alle acties, in welke vorm dan ook, die tegen de Duitse bezetter werden ondernomen tijdens WOII. In Nederland is nauwelijks sprake geweest van massaal openlijk verzet. Kwam het daar wel van, zoals tijdens de Februari-staking in 1941 en de April-Meistaking, dan werd dat door de Duitse bezetter hardhandig de kop ingedrukt. Een uitzonderi...

Lees verder
1994
2021-10-16
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Verzet

Verzet, aanduiding van het verzet in de door Duitsland en Italië tijdens de Tweede Wereldoorlog bezette gebieden, welk verzet vooral de vorm aannam van de zogenaamde illegaliteit. In Nederland is nauwelijks sprake geweest van massaal openlijk verzet. Kwam het daar incidenteel wel toe, zoals tijdens de → Februaristaking en de April-Mei-stakingen (→...

Lees verder
1992
2021-10-16
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

verzet

Rechtsmiddel om op te komen tegen een verstekvonnis. Verstek wordt verleend als gedaagde niet (via zijn procureur) op de rolzitting aanwezig is.

1981
2021-10-16
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Verzet

Het Verzet is sinds de Tweede Wereldoorlog de officiële naam voor alle personen en organisaties die tijdens de bezettingstijd een permanente „stille oorlog” gaande hielden, gesteund door droppings van wapens, door zenders en door in Engeland opgeleide agenten. Activiteiten: sabotage; informaties doorgeven; illegale kranten drukken...

Lees verder
1981
2021-10-16
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Verzet

aanduiding van het verzet in de door Duitsland en Italië tijdens de Tweede Wereldoorlog bezette gebieden. welk verzet vooral de vorm aannam van de zgn. illegaliteit (ondergrondse). In Nederland is nauwelijks sprake geweest van massaal openlijk verzet. Kwam het daar incidenteel wel toe, zoals tijdens de → Februaristaking en de April-Mei-st...

Lees verder
1952
2021-10-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Verzet

s.n., forset (it), forwar (it), tsjinwar; inkomen tegen, opkomme tsjin.