Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-04-2017

2017-04-13

Beschikking

betekenis & definitie

De beschikking in het bestuursrecht is een schriftelijk besluit afkomstig van een bestuursorgaan. De beschikking heeft als belangrijk kenmerk dat het niet van algemene strekking is; dit houdt in dat de beschikking gericht is tot één persoon of een bepaalde groep personen.

Artikel 1:3 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht stelt: ''Onder een beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan.'' Het begrip beschikking heeft in het bestuursrecht een ruime betekenis. Op verschillende wijzen kan men immers aan een beschikking komen. Bijvoorbeeld wanneer een persoon het voornemen heeft zijn huis uit te breiden, moet hij hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Wanneer het college van burgemeester en wethouders (het uitvoerend orgaan van de gemeente) de aanvraag toe- of afwijst, is er sprake van een beschikking. Een ander voorbeeld is wanneer een persoon een WWB uitkering (Wet werk en Bijstand) aanvraagt; ook in dit geval beslist het college van burgemeester en wethouders van de gemeente op de aanvraag en wordt het besluit een beschikking genoemd.
De beschikking wordt in het bestuursrecht altijd genomen door een bestuursorgaan. Andere voorbeelden van een bestuursorgaan (behalve het college van burgemeester en wethouders) zijn onder andere: de gemeenteraad, het UWV en de Gedeputeerde Staten. Het bestuursorgaan staat geregeld in artikel 1:1 lid 1 Algemene wet bestuursrecht.