Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 10-04-2015

2015-04-10

Raad van State

betekenis & definitie

De Raad van State heeft in Nederland twee functies: zij is onafhankelijk adviseur van de regering en daarnaast is zij de hoogste bestuursrechter.

Artikel 74 lid 1 van de Grondwet stelt: "de Koning is voorzitter van de Raad van State". Hieruit blijkt dat Koningin Beatrix kan worden aangemerkt als zijnde een adviseur van de regering. Artikel 73 lid 1 van de Grondwet gaat over de taak van de Raad van State, hieruit blijkt dat zij wordt gehoord over de wetsvoorstellen die de regering wil indienen. De Raad van State wordt ook gehoord bij algemene maatregelen van bestuur en bij voorstellen tot goedkeuring van verdragen. Uit artikel 73 lid 2 van de Grondwet blijkt dat de Raad van State belast is met het onderzoek van de geschillen van bestuur en dat zij hier uitspraak in dient te doen. Wanneer een belanghebbende tegen een besluit van een bestuursorgaan in beroep gaat, komt hij bij de bestuursrechter terecht. Wanneer de belanghebbende in hoger beroep gaat tegen de beslissing van de bestuursrechter, kan het voorkomen dat hij bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State terecht komt. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandelt veelal sociale zekerheidszaken.