Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 24-09-2013

2013-09-24

Raad van Ministers

betekenis & definitie

De Raad van ministers bestaat uit een vertegenwoordiger uit elke EU-lidstaat op ministerieel niveau.

De Europese Unie (EU) kent verschillende instellingen die zich bezighouden met verscheidene taken die relevant zijn binnen de Europese grenzen. De instellingen van de Europese Unie staan beschreven in artikel 13 lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). Een van deze instellingen is de Raad van ministers. De Raad van ministers komt om een bepaalde periode bijeen om bepaalde zaken op Europees niveau te bespreken. Indien de Raad van ministers bepaalde financiële zaken op Europees niveau wil bespreken, ligt het voor de hand dat de lidstaten hun minister van Financiën zullen verzoeken om hierbij aanwezig te zijn. De taken en bevoegdheden van de Raad van ministers staan onder andere beschreven in artikel 16 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). De belangrijkste taken van de Raad van ministers zijn: het vaststellen en coördineren van het EU-beleid en internationale overeenkomsten sluiten. Voorts dient de Raad van ministers de begroting op Europees niveau goed te keuren.