Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 26-11-2012

2012-11-26

Beroep

betekenis & definitie

In het bestuursrecht staat er een beroepsmogelijkheid open voor de burger indien hij het niet eens is met een besluit dat is genomen door een bestuursorgaan.

Wanneer een bestuursorgaan (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders van de gemeente) het besluit neemt om de aanvraag van een burger voor het kappen van een boom af te wijzen, bestaat er voor deze burger de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken. Op het bezwaar zal het college van burgemeester en wethouders (college van B en W) vervolgens een hernieuwd besluit nemen, de zogenaamde beslissing op het bezwaar. Het is mogelijk dat het college van B en W na het bezwaar de vergunning om de boom te kappen alsnog toewijst; mocht dit niet het geval zijn, dan bestaat er voor de burger de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechtbank. De sector bestuursrecht van de rechtbank oordeelt aan de hand van het door het college van B en W genomen besluit of de vergunning terecht is afgewezen. Mocht de rechtbank het college van B en W in het gelijk stellen, dan staat er voor de burger als laatste rechtsmiddel hoger beroep open.