Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 29-10-2012

2012-10-29

Hoger beroep

betekenis & definitie

Hoger beroep is een belangrijk rechtsmiddel dat door partijen kan worden aangewend wanneer hun rechtsgevoel onvoldoende door de uitspraak van de rechtbank is bevredigd. Hoger beroep wordt ook wel ''een rechtszaak in tweede aanleg'' genoemd.

In hoger beroep wordt een zaak opnieuw behandeld door een andere (hogere) instantie dan die de zaak in eerste aanleg behandelde. Bij strafzaken gaat de rechtsbescherming op de volgende wijze: in eerste aanleg wordt de zaak voorgebracht bij de rechtbank. Vervolgens kan de verdachte of de officier van justitie in hoger beroep gaan bij het gerechtshof en tot slot staat cassatie bij de Hoge Raad open. In het civiele recht wordt in beginsel hetzelfde traject als het strafrecht gevolgd, al bestaan hierop enkele specifieke uitzonderingen. Bij een dergelijke uitzondering moeten partijen in hoger beroep niet naar het gerechtshof, maar bijvoorbeeld naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In het bestuursrecht loopt het geheel anders; in eerste aanleg wordt er geen uitspraak gedaan door de rechtbank, maar wordt er een besluit genomen door een bestuursorgaan. Vervolgens kan er beroep worden ingediend bij de rechtbank en pas daarna kan men in hoger beroep. De hogerberoepsinstanties in het bestuursrecht zijn: de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.