Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 02-03-2014

2014-03-02

Raadslid

betekenis & definitie

Een raadslid is een gekozen volksvertegenwoordiger die zitting neemt in de gemeenteraad van een gemeente.

Nederland is een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel. Dit impliceert dat er in Nederland sprake is van een door de burgers gekozen parlement (volksvertegenwoordiging). Iedere burger in Nederland heeft op grond van artikel 4 van de Grondwet het recht om te kiezen en het recht om gekozen te worden en kan daarmee zitting nemen in het Nederlandse parlement. Het recht om te kiezen en om gekozen te worden, geldt niet slechts voor de landelijke politiek. Ook op lokaal niveau (zowel provinciaal als gemeentelijk) hebben burgers de mogelijkheid hun stem uit te brengen. Indien een persoon politieke invloed wenst uit te oefenen, heeft hij of zij de mogelijkheid zich lokaal verkiesbaar te stellen. Indien de persoon in kwestie voldoende stemmen behaalt, zal hij zitting nemen in de gemeenteraad. De raadsleden hebben elk afzonderlijk verschillende bevoegdheden, die staan beschreven in artikel 147 (e.v.) van de Gemeentewet. De belangrijkste taak van de raadsleden (en de gemeenteraad in zijn geheel) is het maken van verordeningen in het belang van de gemeente. Dit staat gecodificeerd in artikel 149 van de Gemeentewet.