Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 25-02-2013

2013-02-25

Rechtsmiddel

betekenis & definitie

Een rechtsmiddel is een middel dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon kan aanwenden om zijn gelijk te halen in een juridische procedure.

Wanneer een persoon wordt verdacht vanwege het plegen van een strafbaar feit, dan kan de officier van justitie overgaan tot vervolging. In eerste aanleg zal de rechtbank de zaak van de verdachte beoordelen; wanneer de verdachte wordt veroordeeld, kan hij in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Dit is het rechtsmiddel dat de verdachte kan aanwenden tegen de rechtbank. Wanneer ook het gerechtshof de verdachte veroordeeld, kan hij tot slot in cassatie gaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad bekijkt of het recht op de juiste wijze is toegepast. Dit is het rechtsmiddel dat de verdachte kan aanwenden tegen het gerechtshof. Ook in civiele procedures geldt dezelfde rechtsgang zoals in het strafrecht. Slechts het bestuursrecht kent een andere rechtsgang, namelijk dat er in eerste aanleg een besluit wordt genomen door een bestuursorgaan. Wanneer de belanghebbende het niet eens is met de beslissing van het bestuursorgaan, staat er beroep bij de rechtbank open. Eventueel kan de belanghebbende na de rechtbank in hoger beroep bij onder andere de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.