Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Gepubliceerd op 13-08-2019

Sacrament

betekenis & definitie

betekende bij de Romeinen de eed in het algemeen en de soldateneed in het bizonder. Tevens ook de borgstelling, die bij den aanvang van een rechtszitting moest worden gesteld.

Tegenwoordig kennen wij het woord alleen in godsdienstigen zin.De Rooms-Katholieke kerk onderscheidt zeven sacramenten, n.l.: het Doopsel, het Vormsel, het Heilig Sacrament des Altaars, de Biecht, hetf Heilig Oliesel, de Priesterwijding en het Huwelijk. In de Protestantse kerken kent men nog alleen het Avondmaal en de Doop als Bijbels sacrament.