Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 06-12-2018

VERGELIJKEN

betekenis & definitie

VERGELIJKEN - (vergeleek, heeft vergeleken), naast elkander zien, beoordeelen en daarbij overeenstemming en verscheidenheid vinden tusschen personen of zaken : twee wetten, verordeningen met elkander vergelijken; twee dichters, verschijnselen vergelijken;

— gelijkenis vinden : de jeugd bij de lente, het leven bij eene reis, de grijsheid met den winter vergelijken ;
— zich vergelijken, gelijkstellen met: hij kan zich niet vergelijken met Staring.