Taalvitter betekenis & definitie

Taalvitter - m. (-s), die geen taalfouten gedoogt, (ook) die geen uitheemsche woorden bezigt, purist; ...VITTERIJ, v. (-en); ...VOERDER, m. (-s), spreker; advocaat, pleitbezorger; ...VORSCHER, m. (-s), iem., die nasporingen doet op het gebied der taal; ...WET, v. (-ten), vaste regel of verschijnsel in eene taal; ...WETENSCHAP, v. (-pen), wetenschap die de taal om haar zelve beoefent, hare wording en ontwikkeling nagaat, hare verwantschap met andere talen opspoort om zoo tot haar oorsprong op te klimmen; ...ZIFTER, m. (-s), taalvitter; ...ZIFTERIJ, v. (-en); ...ZONDE, v. (-n), grootetaalfout; ...ZUIVERAAR, m. (-s),iem. die zijn moedertaal zuiveren wil van onnoodige basterdwoorden, purist.

Laatst bijgewerkt 02-12-2018