Resultaat betekenis & definitie

Resultaat - o. (...taten), uitslag, uitkomst: met uitstekend resultaat héb ik dit middel beproefd ;

— gevolg, slotsom: het resultaat der bespreking was ; — vrucht, opbrengst; afloop.