Synoniemen van Resultaat

2020-02-28

Resultaat

Opbrengsten – kosten = winst of verlies.

2020-02-28

resultaat

resultaat - Ander woord voor winst of beleggingsopbrengst.

2020-02-28

resultaat

resultaat - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-sul-taat 1. wat het oplevert ♢ wat is het resultaat van dit gesprek? 1. de resultaat van het onderzoek [de uitslag ervan] 2. zonder resultaat [zonder dat het succes had] 3. dat is het resultaat v...

2020-02-28

Resultaat

Resultaat - o. (...taten), uitslag, uitkomst: met uitstekend resultaat héb ik dit middel beproefd ; — gevolg, slotsom: het resultaat der bespreking was ; — vrucht, opbrengst; afloop.

2020-02-28

Resultaat

Resultaat - gevolg, uitslag.

2020-02-28

resultaat

resultaat - o. (resultaten), uitslag, uitkomst; gevolg; vrucht, opbrengst; afloop

2020-02-28

resultaat

resultaat - o., einduitslag; eindgevolg; vrucht, opbrengst.

2020-02-28

resultaat

o. uitslag, gevolg, uitwerking, vrucht, opbrengst.

2020-02-28

resultaat

(rezul'ta:t) o. (...taten) uitslag, gevolg, afloop.