Wat is de betekenis van Resultaat?

2018
2022-08-09
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

resultaat

resultaat - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-sul-taat 1. wat het oplevert ♢ wat is het resultaat van dit gesprek? 1. de resultaat van het onderzoek [de uitslag ervan] ...

Lees verder
2005
2022-08-09
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Resultaat

Opbrengsten – kosten = winst of verlies.

2003
2022-08-09
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

resultaat

resultaat - Ander woord voor winst of beleggingsopbrengst.

1993
2022-08-09
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Resultaat

uitslag

1973
2022-08-09
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Resultaat

[Fr.], o. (-taten), 1. uitslag, uitkomst: het plan had het beoogde -; examen-, sportresultaat; 2. positieve uitkomst; zonder resultaat, vruchteloos; de onderhandelingen hebben niet tot resultaat geleid, tot een overeenkomst; 3. vrucht, wat iets oplevert: de resultaten van zijn onderzoek; opbrengst: gunstig, bevredigend resultaat.

Lees verder
1955
2022-08-09
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Resultaat

o., uitslag; gevolg; vrucht, opbrengst

1952
2022-08-09
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Resultaat

s.n., resultaet (it), fortuten, pl.; hebben, fortuten dwaen.

1950
2022-08-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Resultaat

(<Fr.), o. (...taten), 1. uitslag, uitkomst: met uitstekend resultaat heb ik dit middel beproefd; zonder resultaat, vruchteloos ; — vgl. examen-, sportresultaat; 2. positieve uitkomst, overeenkomst: de onderhandelingen hebben niet tot een resultaat geleid; 3. vrucht, wat iets oplevert: de resultaten van zijn ond...

Lees verder
1948
2022-08-09
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

resultaat

o. uitslag, gevolg, uitwerking, vrucht, opbrengst.

1937
2022-08-09
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

resultaat

o. resultaten; (Fr. résultat), zie resulteren: uitslag, uitkomst; gevolg, afloop: het resultaat van een onderzoek; een bevredigend resultaat; zonder resultaat. (s = z).

1910
2022-08-09
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Resultaat

Resultaat - gevolg, uitslag.

1908
2022-08-09
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Resultaat

uitslag, gevolg, afloop.

1898
2022-08-09
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Resultaat

Resultaat - o. (...taten), uitslag, uitkomst: met uitstekend resultaat héb ik dit middel beproefd ; — gevolg, slotsom: het resultaat der bespreking was ; — vrucht, opbrengst; afloop.

Lees verder
1864
2022-08-09
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

resultaat

resultaat - o. (resultaten), uitslag, uitkomst; gevolg; vrucht, opbrengst; afloop