Paalkist betekenis & definitie

Paalkist - v. (-en), verzameling van palen, eene kisting van zand of steenen omsluitende en dienende om het geweld van den golfslag te keeren; ...LANTAARN, v. (-s), straatlantaarn op een paal; ...MEESTER, m. (-8), gaarder van het paalgeld; (ook) opzichter over het paalwerk; ...MENSCH, m. (-en), bewoner van eene paalwoning: de paalmenschen van Europa kenden reeds het paard, den ezel, den hond en den os; ook verstonden zij reeds de kunst van spinnen en weven; ...MOLEN, m. (-s), windmolen, die op palen staat; ...MOSSEL, v. (-en), (nat. hist.) paalworm; ...MUTS, v. (-en), ijzeren muts op een paal (bij havenwerken).

Laatst bijgewerkt 22-11-2018