Gepubliceerd op 22-11-2018

Opvatten

betekenis & definitie

Opvatten - (vatte op, heeft opgevat), vatten en opnemen : iets van den grond opvatten;

— een steek opvatten, opnemen (onder het breien);
— de pen opvatten, om te schrijven;
— het voor iem. opvatten, hem verdedigen;
— een plan opvatten, het plan vormen;
— (fig.) ik zal mijn vroeger bedrijf weer opvatten, daarmee voortgaan;
— den draad van het gesprek weer opvatten, het gesprek vervolgen waar het was blijven steken;
— gij moet dat zoo niet opvatten, begrijpen, verstaan;
— iets wel, kwalijk opvatten, er gunstig, ongunstig over oordeelen;
— zij vatte hare rol goed op, begreep en speelde dien goed;
— een woord in den goeden zin opvatten, begrijpen;
— een haat tegen iem. opvatten, hem beginnen te haten;
— liefde voor iem. opvatten, gaan gevoelen. OPVATTING, v. (-en); het opvatten; (fig.) zin, meening, uitlegging : volgens zijne opvatting is het anders.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!