Gepubliceerd op 01-11-2018

Omvraag

betekenis & definitie

Omvraag ook OMVRAGE, v. eene vraag, die in een kring van personen, in eene vergadering, naar de rij af wordt gedaan, zoodat ieder der leden op zijne beurt zijn gevoelen kan uiten of zijne stem kan uitbrengen: bij de omvraag staakten de stemmen;

— iets in omvraag brengen, een voorstel ter stemming in eene vergadering ter tafel brengen.

< >