Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 12-09-2018

2018-09-12

Hofcabaal

betekenis & definitie

HOFCABAAL, o. (...cabaien), de kuiperijen, bedekte praktijken, listen en lagen van het hof;

...CHARGE, v. (-s), hofambt; (ook) een persoon die dit bekleed;
...DAME, v. (-s), eeredame eene vorstin;
...DIENDER, m. (-s), (gew.) zekere visch, de groote poon;
...DIENST, m. (-en), (hist.) verplichte dienst jegens een hof of heer;
...DIGNITARIS, m. (-sen), iem. met de eene of andere waardigheid aan het hof bekleed;
...DING, o. (-en), (hist.) crimineele vierschaar, het door den heer of zijn vertegenwoordiger gespannen recht.