Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 12-09-2018

2018-09-12

Hierom

betekenis & definitie

HIEROM, bw. om deze reden: hierom blijf ik thuis; hierom en daarom, om verschillende redenen;

...OMHEEN, bw. om deze plaats heen: hieromheen loopt eene gracht;
...OMTRENT, bw. hier in de buurt, in den omtrek: hij moet hieromtrent wonen;
— omtrent deze zaak kunt ge mij hieromtrent inlichten?;
...ONDER, bw. onder deze plaats: hieronder zijn de graven der monniken;
— onder deze zaak: hieronder versta ik...;
— onder het genoemde of de genoemden: hieronder zijn vele mannen van naam;
...OP, bw. hier bovenop: hierop stond een kruis;
— op deze zaak: hierop verlaat ik mij, ik vertrouw er op;
— hierna, vervolgens: hierop kwamen wij in een bosch; hierop zeide hij;
...OVER, bw. tegenover deze plaats, aan de overzijde: hij woont hierover;
— over deze zaak: ik zal hierover maar zwijgen;
...TEGEN, bw. tegen deze zaak: er stond een groot hek: hiertegen leunde hij; (ook) hiertegen wil ik mij niet verzetten;
...TEGENOVER, bw. tegenover deze plaats: hiertegenover is de vischmarkt;
— hiertegenover staat, dat, tegenover dit motief, dit voordeel enz.;
...TOE, bw. tot deze plaats: tot hiertoe en niet verder;
— tot deze zaak: wat heeft u hiertoe gebracht;
— hiertoe had hij geen moed, geen moed om dit te doen;
...TUSSCHEN, bw. tusschen de genoemde zaken, tusschen dit en dat: hiertusschen raakte hij bekneld;
...UIT, bw. uit deze zaak: ik kan hieruit niet wijs worden; hieruit volgt, dat hij ongelijk heeft;
...VAN, bw. van deze zaak: ik weet niet wat ik hiervan denken moet;
...VOOR, bw. vóór het genoemde: hiervoor stonden de zetels der genoodigden;
— voor deze zaak: hiervoor behoeft ge niet te vreezen;
— hiertoe: hiervoor zijn de noodige maatregelen reeds genomen.