Wat is de betekenis van hetzelfde?

2019
2022-05-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

hetzelfde

hetzelfde - Aanwijzend voornaamwoord 1. de gelijke identiteit bezittend; onzijdig enkelvoud, zowel zelfstandig als bijvoeglijk gebruikt Dit is hetzelfde boek dat ik gisteren zat te lezen''. Hij heeft weer hetzelfde gedaan als vorige week. W...

Lees verder
2018
2022-05-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

hetzelfde

hetzelfde - voornaamwoord uitspraak: het-zelf-de 1. precies zoals iets of iemand anders ♢ wij werken in hetzelfde gebouw 1. dat komt op hetzelfde neer [dat is ongeveer gelijk] Voorna...

Lees verder
1973
2022-05-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

hetzelfde

bepalingaankondigend vn., ook als bn. gebezigd, dat overeenstemming of identiteit uitdrukt (o. van dezelfde); dat is als wat wij gisteren zagen; wij wonen in huis; zelfst.: dat is, blijft —, dat maakt geen verschil; iemand — wensen, zijn gelukwens met een gelijke wederwens beantwoorden; evenzo: van —; ongewijzigd, eender; ook als...

Lees verder
1952
2022-05-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Hetzelfde

pron., itselde; het is mij —, it is my allikefolle; precies —, ien-tûtmem.

1950
2022-05-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Hetzelfde

bepaling-aank. vnw., ook als bn. gebezigd, dat overeenstemming of identiteit uitdrukt (o. van dezelfde): dat is hetzelfde als wat wij gisteren zagen; wij iconen in hetzelfde huis ; ik ben van hetzelfde gevoelen ; — zelfst. : dat is, blijft hetzelfde, dat maakt geen onderscheid; iem. hetzelfde, wensen, zijn gelukwens met e...

Lees verder
1937
2022-05-27
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

hetzelfde

bep. aank. vnw.: het was hetzelfde kind; het is mij hetzelfde.

1898
2022-05-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Hetzelfde

HETZELFDE, bepaling-aank. vnw., dat overeenstemming ot identiteit uitdrukt (o. van dezelfde): wij wonen in hetzelfde huis; ik ben van hetzelfde gevoelen; dat is, blijft hetzelfde, dat maakt geen onderscheid; iem. hetzelfde wenschen, zijn gelukwensch met een gelijken wederwensch beantwoorden.