Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 12-09-2018

2018-09-12

Heffing

betekenis & definitie

HEFFING, v. (-en), inning, invordering, oplegging (van belasting, boete, schoolgeld enz.); (bijb.)

inzameling daar zal ik uwe hefoffers eischen en de eerstelingen uwer heffingen.