Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 12-09-2018

2018-09-12

Grondader

betekenis & definitie

GRONDADER, v. (-en), smalle aardlaag van eene bepaalde grondsoort

...AKKOORD, o. (-en), (muz.) stamakkoord het akkoord, waarin de grondtoon der toonsoort het onderst ligt;
...ANGEL, m. (-s), (vissch.) een met lood bezwaarde vischhaak;
...ARK, v. (-en), (gew.) opening naast eene molenstuw om het overtollige water af te voeren;
...ARTIKEL, o. (-en), fundamenteel artikel, hoofdartikel, hoofdpunt: het geloof aan de onsterfelijkheid is een grondartikel van den godsdienst;
...BAK, m. (-ken), drijvende bak voor den uitgegraven grond bij het baggeren;
...BALK, m. (-en), (bouwk.) een balk die op den bodem (van het water) ligt, die den grondslag van iets uitmaakt;
...BEDRIJF, o. koop en verkoop van bouwgrond: het gemeentelijk grondbedrijf;
...BEELD, o. (-en), oorspronkelijk beeld, prototype.