Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 06-09-2018

2018-09-06

Gouvernement

betekenis & definitie

o. (-en), regeering, bestuur, inz. dat over de Nederl. Overzeesche bezittingen;

— militair commando over eene stad;
— provinciaal bestuur: surnumérair bij het gouvernement van Groningen;
— (ook) het gebouw waar dit zetelt: op het gouvernement schrijven;
— landstreek, provincie: de 60 gouvernementen van Rusland;
— (in de Oost) grondgebied door een gouverneur bestuurd: het Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden.