Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 06-09-2018

2018-09-06

Godsdienstoorlog

betekenis & definitie

GODSDIENSTOORLOG, m. (-en), oorlog ter zake van het geloof;

...PLECHTIGHEID, v. (...heden), plechtige, openbare godsdienstige handeling, eeredienst, kerkdienst;
...PLICHT, m. (-en), plicht door het geloof voorgeschreven;
— godsdienstige verrichting, door de kerk verplicht gesteld: zijne godsdienstplichten waarnemen: (voor de R. K inz.) met Paschen te biechten en ter communie te gaan.