Gisting betekenis & definitie

GISTING, v. (-en), het gisten, de door microorganismen bewerkte verandering of ontleding van stoffen, waarbij verbindingen van een hoogeren in een lageren graad van samengesteldheid overgaat; — in de scheikunde spreekt men van alcoholische, melkzure, boterzure, rottende gisting, enz.; — (fig.) mijn bloed geraakt in gisting; — woeling onder het volk de gistingen onder Leicester.