Wat is de betekenis van gisting?

2024-05-24
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

gisting

gisting - Zelfstandignaamwoord 1. (biologie), (voeding) het fermentatieproces veroorzaakt door een gist De gisting doet het oliebollenbeslag rijzen. Woordherkomst Naamwoord van handeling van gisten met het achtervoegsel -ing.

2024-05-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

gisting

gisting - zelfstandig naamwoord uitspraak: gis-ting 1. het bruisen waarbij suiker verandert in alcohol ♢ de gisting van deze druiven duurt enkele maanden Zelfstandig naamwoord: gis-ting de gisting

2024-05-24
Culinair van a tot z

Peter Joh. M. Zuidweg (2016)

gisting

Een proces waarbij door micro-organismen omzettingen worden teweeggebracht, zowel in anorganische als in organische stoffen. Als voorbeeld de gisting bij wijn, waarbij de aanwezige suikers in de wijnmost worden omgezet in alcohol en koolzuurgas.

2024-05-24
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

gisting

(fermentatie), benaming voor pro­cessen in bepaalde organismen waarbij door het onder anaërobe omstandigheden omzetten van organische verbindingen energie wordt vrijgemaakt. De eindpro­dukten van een gisting zijn niet verder geoxideerd dan de uitgangsstoffen (het substraat). De energiewinst die verkregen wordt bij gistingsomzettingen i...

2024-05-24
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Gisting

De „alcoholische gisting” wordt bewerkstelligd door de in de gist ontwikkelde gistingsfermenten; ze splitsen de in vruchtesappen of water opgeloste suiker in alcohol en kooldioxide; zie wijn en koolstofverbindingen. Men maakt er gebruik van bij de alcoholwinning en bij het bakken. Door de gasvorming wordt het deeg tot rijz...

2024-05-24
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Ernst Meyer Camberg (1981).

Gisting

vele lagere organismen (bacteriën, gistzwammen) kunnen zonder vrije zuurstof leven, omdat ze door gisting de in organische stoffen gebonden zuurstof kunnen vrij maken. Al naar gelang de stoffen waarin dit proces zich afspeelt spreken wij van alcoholische g., boterzuurg., melkzuurg., azijnzuurg. Alle organische stoffen kunnen vergisten. G. van...

2024-05-24
Wijn & drank Encyclopedie

Jan Zellenrath (1979)

Gisting

De ontbinding van suiker in 2 hoofdbestanddelen: ethyl-alcohol en koolzuur. Gay-Lussac heeft hiervan de formule opgesteld: C6H12O6 → 2 C2H6O 2 CO2 (180 g) (92 g) (88 g) Helaas is deze vergelijking niet helemaal juist. Precisiemetingen hebben uitgewezen dat de alcohol weliswaar 51% van de suiker zou moeten uitmaken, maar dat hij in werkel...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-24
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

gisting

of fermentatie, omzetten zonder zuurstof van koolhydraten in eenvoudigere verbindingen, door schimmels en bacteriën. Eindprodukten: CO2, alcohol (bij alcoholgisting), één of ander organisch zuur (melkzuur-, boterzuurgisting). Melkzuurgisting door bacteriën: C6H12O6 (glucose) ⇒ 2C3H6O3 (melkzuur). Alcoholische gisting:...