Galei betekenis & definitie

GALEI, v. (-en), lang en smal oorlogsvaartuig met laag boord, voorheen in de Middellandsche Zee in gebruik, hoofdzakelijk ingericht om met riemen gedreven te worden, doch ook, als zeilschip, van twee masten met latijnzeilen voorzien; naar de rangorde werden de galeien gewoonlijk onderscheiden in: koninklijke galei, de voornaamste der galeien, hetzij van den Pauselijken staat, hetzij van eene andere onafhankelijke mogendheid; hoofd- of kapiteinsgalei; patroonsgalei, de tweede in rang in die staten, welke geen hoofdgalei bezaten; bastaardgalei, met breeden spiegel, in Frankrijk de gewone soort; lichte galei, met smallen spiegel; — iem. tot de galeien zenden, enz., hem veroordeelen tot dwangarbeid als roeier op de galeien; (gew.) naar het depot van discipline zenden; — (boekdr.) eikenhouten plank, van boven en aan eene der zijden gesloten waarop de letterzetter de regels plaatst, die hij in den zethaak gezet heeft; — (distill.) groote gemetselde oven waarin een aantal vaten of retorten in twee rijen worden geplaatst, voor de bereiding van sterkwater of het overhalen van andere vloeistoffen.

Gepubliceerd op 02-09-2018