Synoniemen van aardrijkskunde

2019-10-22

aardrijkskunde

aardrijkskunde - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) de kennis van de aarde, schoolvak topografie|Topografie is een van de onderdelen van aardrijkskunde. Woordherkomst samenstelling van aardrijk(zelfstandig naamwoord) en kunde(zelfstandig naamwoord) met het invoegsel -s- Synoniemen geografie

2019-10-22

aardrijkskunde

aardrijkskunde - zelfstandig naamwoord uitspraak: aard-rijks-kun-de 1. wat er te leren is over de aarde ♢ bij aardrijkskunde leer je waar Parijs ligt Zelfstandig naamwoord: aard-rijks-kun-de de aardrijkskunde Synoniemen geografie, topografie

2019-10-22

(aardrijkskunde)

Veel wateren hebben een naam die Aa, Ae, E, Ee, Ie, of IJ in zich hebben. In het Nederlands is Aa door betekenisverenging meer specifiek een naam voor riviertjes en is het weer Oudfries verder vervormd tot Ee, Ie of IJ. Soms is het aan de naam voorafgaande lidwoord de versmolten met Ie en wordt zo Die. De Aa bij Almelo de Aa bij Grobbendonk de Aa bij 's-Hertogenbosch, met Kleine Aa, Nieuwe Aa, Astense Aa, Oude Aa en Bakelse Aa de Abeek in Meeuwen, vloeit samen met de Dommel, nog voor de Nederl...

2019-10-22

Aardrijkskunde

AARDRIJKSKUNDE, v. wetenschap die zich de kennis der aarde ten doel stelt, inz. van hare oppervlakte, bewoners en voortbrengselen, vervolgens van hare natuurlijke gesteldheid en de verschijnselen die zij aanbiedt, alsmede van hare betrekking tot andere hemellichamen.

2019-10-22

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde - De internationale naam van de wetenschap der aardrijkskunde is een van oudsher gebruikelijke : géographie. Dit woord beteekent letterlijk aardbeschrijving en geeft de hoofdtak dezer wetenschap nog altijd uitnemend weer, althans indien men onder aarde — gelijk steeds de bedoeling is geweest — verstaan wil: aardoppervlakte. De aardrijkskunde houdt zich niet bezig met de aarde in haar geheel, als wiskunstig lichaam (dit doet de geodesie) of als natuurkundig lichaam (dit is de...

2019-10-22

aardrijkskunde

v. (wetenschap, die zich de kennis van de aarde ten doel stelt, inz. van haar oppervlakte, bewoners, planten, betrekking tot andere hemellichamen enz.; geographie): de wiskundige de natuurkundige -; -kundig, 1 bn.: een woordenboek; 2 -kundige, m. en v. -n (geograaf).