Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Allerlei

betekenis & definitie

I.

onverbuigb. bn., van alle soorten, allerhande, met enk el v. of mv. : allerlei werk; allerlei boeken; — II. zn. o., 1. allerlei zaken: hij had allerlei te vertellen, hij heeft op reis van allerlei gezien; — een bonte allerlei, verzameling van zeer verschillende zaken of personen ;

2. benaming van klein gebak van verschillende soort, gewoonlijk allerhande en kleingoed geheten;
3. rubriek (in een krant of tijdschrift) voor verschillende kleine mededelingen en bladvulling.