Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 19-01-2019

Workum

betekenis & definitie

Workum - gem. in Friesl., ten N. van Hindeloopen, langs de Zuiderzee ; 2907 H.A., deels klei, deels laagveen; ’t Workumermeer is drooggelegd. De gem. telt 4100 inw., die van veeteelt, visscherij, scheepvaart en scheepsbouw leven. Zij bevat eenige buurten, o. a. Heidenschap en het stadje W., 5 K.M. ten N.O. van Hindeloopen, aan. de zee en den spoorw. Leeuw.—Stavoren, met een haven.

Het is door vaarten met Bolsward en andere plaatsen verbonden en verzendt visch naar Engeland. Ook heeft het drukke weekmarkten. Het stadje telt 3200 inw.