Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 24-01-2019

Hindeloopen

betekenis & definitie

Hindeloopen - gem. in ’t Z.W. van Friesland, aan de Zuiderzee, groot 501 H.A., alles lage kleigrond, die als grasland wordt gebruikt. Zij telt 1100 inwoners. Het stadje H. ligt aan de spoorlijn Stavoren—Sneek—Leeuwarden ; de bewoners onderscheiden zich van de overige Friezen door een bijzonderen tongval en vroeger ook door een eigenaardige kleederdracht (Hindelooper kamer in het Rijksmuseum).

Het kwam reeds in 779 voor, toen het door de Noormannen geplunderd werd en een lustplaats der Friesche koningen zou geweest zijn. In het wapen ziet men een „hinde loopen”.